Dobr den, jemnuji se john melville, pracuji ve vernier software technology a dnes vm uki, jak se pouv n senzor tlaku krve. N krevn tlakomr vm stanov hlavn parametry krevnho tlaku, jako jsou systolick a diastolick tlak, dle vypote v MAP (stedn arteriln tlak, mean arterial pressure) a tak stanov vai tepovou frekvenci.

Senzor tlaku je dodvn s tmto malm idlem, kter se zapoj do rozhran labquest 2. A soust balen je tak maneta, kter je s idlem propojena. Manetu je teba upnout k pai, lev nebo prav, a to, co budeme mit, abychom stanovili parametry krevnho tlaku, jsou drobn pulzy brachiln arterie v pai. Je tu nkolik rozdl proti tomu,.

Jak by mil tlak v lka, kter vysvtlm pozdji. Nejprve bych rd ukzal, jak se zazen pouv a jak s nm zskat dobr data. Zsadn vc, na kterou musme myslet je, e jakmile zaneme sbrat data,.

Musme nechat labquest mit a neperuovat, dokud nen hotovo, teprve potom budou parametry vypotny. Take nyn prost pipojme manetu k senzoru tlaku, a zapojme senzor do LabQuestu a upneme manetu k pai. Tak, zapojm senzor.

Propojm se senzorem manetu a umstm si manetu na pai. A kdy te mm mic manetu na pai, rd bych vm ukzal nkolik vc. Kdy nadzdvihnu tuhle klapku, objev se npis ARTERY (tepna).

Tahle ipka by normln mla bt umstna pes pan tepnu, kter se nachz prv zde. Abychom zskali dobr data, nen nezbytn umstit ji pes tepnu pesn. Dobr men se poda i v ppad, e tyto dv hadiky budou v ohybu lokte. A tak njak ji sem umstm i j.

Zsadn vc pi men tlaku je, aby se subjekt tedy j nehbal. Muste sedt zcela klidn a bez hnut. Dal dleit bod je neklepat na balonek, ani na vypoutc ventil ani neupoutt tlak. Je teba jen natlakovat, zmit data.

A nechat labquest dokonit men tak, aby mohl spotat parametry, kter ns zajmaj. Te jednodue spustm sbr dat klepnutm na tlatko start, napumpuji manetu tsn pes 150 a nechm men bet, a pak LabQuest 2 spote parametry krevnho tlaku.

Leave a Reply